e-mail:nzpoz.promedica@gmail.com
tel: 530 951 125
Masz pytanie? Napisz, bądź zadzwoń

Medycyna pracy

Medycyna pracy zajmuje się diagnostyką, leczeniem oraz szeroko pojętą profilaktyką chorób zawodowych. Jej priorytetowym celem jest ochrona zdrowia pracowników.
Badanie z zakresu Medycyny Pracy są obowiązkowe zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy.
Przeprowadzane w naszym Gabinecie Medycyny Pracy badania są zgodne z zakresem określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332) oraz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U.2015.457).

W Gabinecie Lekarza Medycyny Pracy „Promedica” Jacek Kubiak umożliwiamy konsultacje lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy, orzeczeniem sanitarnym i wpisem do książeczki sanitarno -epidemiologicznej, a także badania i konsultacje specjalistyczne w zależności od stanowisk pracy:

- medycyna pracy - lekarz medycyny pracy
- neurologicze - lekarz neurolog
- okulistyczne - lekarz okulista
- badanie słuchu (audiometria)
- spirometria
- psychotesty
- EKG i Laboratoryjne