NZPOZ PROMEDICA Jacek Kubiak

Gabinety Medycyny Pracy

i Pracownie Psychologiczne

Medycyna pracy

Medycyna pracy zajmuje się diagnostyką i szeroko pojętą profilaktyką chorób zawodowych. Jej priorytetowym celem jest ochrona zdrowia pracowników. Lekarz Medycyny Pracy wykonuje badania profilaktyczne pracowników i orzela o zdolności do pracy w związku z wykonywaniem danego zawodu. Badanie z zakresu Medycyny Pracy są obowiązkowe zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy.
Przeprowadzane w naszym Gabinecie Medycyny Pracy badania są zgodne z zakresem określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. 2016 poz. 2067)

W naszych gabinetach umożliwiamy konsultacje lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia o zdolności  do pracy, orzeczenia sanitarno-epidemilogicznego z wpisem do książeczki sanitarno -epidemiologicznej, a także badania i konsultacje specjalistyczne w zależności od zagrożeń występujących na stanowisku pracy.